Gyakran ismételt kérdések
Mit kell tudnom a Díjnet rendszerről?
Mi a Díjnet rendszer?
A Díjnet egy elektronikus számlabemutatási szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy a különböző - a Díjnet rendszerben számlakibocsátóként szereplő - szolgáltatók ügyfelei a számláikat elektronikus formában, az Interneten tekintsék meg, egyenlítsék ki.
Fentieken túlmenően a Rendszer lehetőséget biztosít a csatlakozott Számlakibocsátókkal történő kapcsolattartásra, észrevételek, reklamációk jelzésére, valamint a Díjbeszedő Holding Zrt. által számlázott mellékvízmérők aktuális óraállásának bejelentésére is.
Az elektronikusan bemutatott számlákról az ügyfelek nem kapnak papír alapú számlát és készpénzátutalási megbízást sem!
Mi az elektronikus számla, elektronikus számlabemutatás?
Az elektronikus számla adattartalmát tekintve megegyezik a papír alapú számlával, tehát minden tekintetben helyettesíti azt, ugyanakkor azzal ellentétben környezetbarát, könnyen tárolható és kezelhető. Az elektronikus számla csak elektronikus formában hiteles, így papír alapú számla egyidejű előállítására nincs lehetőség. Az elektronikus formában kiállított számla bemutatása az Interneten történik.
Az elektronikus számlabemutatás előnyei:
 • A Díjnet rendszer használata ingyenes
 • Számláit az Interneten keresztül bármikor és bárhol megtekintheti, és gondoskodhat azok biztonságos kifizetéséről.
 • A számlák a kiállításuk után azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
 • Nem kell a számlákat és az igazolószelvényeket őrizgetnie.
A számlák fizetése többféle, egyszerű módon történhet:
 • csoportos beszedési megbízással,
 • bankkártyás fizetéssel (VPOS),
 • közvetlen internetbanki fizetéssel (CIB Bank Zrt. ügyfelei esetén),
 • mobiltelefonos fizetéssel,
 • egyedi banki utalással.
A Díjneten keresztüli fizetési módokat a Díjnet Ügyfelei számára ingyenesen nyújtja. A számlavezető banknak fizetendő esetleges díjakat az Ügyfelek bankszámlacsomagjának kondíciói határozzák meg.
Korábbi számláit könnyen visszakeresheti, hiszen ezeket rendezett formában 18 hónapig ingyenesen elérhetővé tesszük az Interneten.
A Díjnet használata rendkívül egyszerű, csupán alapszintű számítástechnikai tudásra van szükség hozzá.
A Díjnet rendszerben az adatkapcsolat biztonságos 256 bites SSL titkosítással védett környezetben történik.
Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.
Hivatalos helyen elfogadják az elektronikus számlát hiteles számlaként?
A jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított elektronikus számla elektronikus formában hiteles, nyomtatásban csak tájékoztató jellegű, így a nyomtatott forma igazolásként történő bemutatásra nem alkalmas.
Az elektronikusan kibocsátott számlákat az adóhivatal is elektronikusan ellenőrzi akként, hogy az ellenőrzött vállalkozás rendszeréből letöltik az elektronikusan tárolt számlákat az ellenőr noteszgépébe, vagy akár CD-re, DVD-re archiválva is kérhetik majd azokat a cég rendszergazdájától.
A NAV közzététele szerint az adóalany az általa megőrzött számlák másolatát az adóhatóság felhívásában meghatározott csoportosításban és az adóhatóság által közzétett formátumban is köteles az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
Hogyan vehetem igénybe a Díjnet rendszer szolgáltatásait?
A Díjnet rendszer használatához - függetlenül attól, hogy igénybe kívánja-e venni az elektronikus számlabemutatást - annak webes felületén regisztrálni kell. A Díjnet regisztráció kétszintű.
Először magához a Díjnet rendszerhez, majd ahhoz a számlakibocsátóhoz (szolgáltatóhoz) kell regisztrálni, amelynek a számláit a továbbiakban elektronikus formában szeretné megkapni és kezelni. A Díjnet regisztrációhoz Önnek meg kell adnia a bejelentkezési nevét, a jelszavát, e mail címét, családi és utónevét, lakcímét, emellett lehetősége van telefonszámának rögzítésére is.
A számlakibocsátói regisztrációhoz szükséges adatokat a számlakibocsátók határozzák meg. Amennyiben Ön számláit továbbra is papír alapon szeretné kapni, kérjük, ne kezdeményezzen számlakibocsátói regisztrációt!
A Díjnet rendszerhez történő regisztráció semmilyen kötelezettséget nem jelent az Ön számára, kizárólag az ügyintézés válik könnyebbé azon számlakibocsátók esetében, melyek szerepelnek a Díjnet rendszerben.
Ki veheti igénybe az elektronikus számlabemutatást?
Az elektronikus számlabemutatási szolgáltatáshoz magánszemélyek és gazdálkodó szervezet képviselőjeként eljáró személyek egyaránt csatlakozhatnak. Gazdálkodó szervezetek esetében egyes Számlakibocsátók kérhetik a jogosultság igazolását.
Milyen technikai feltételekkel használható a rendszer?
 1. Hardver követelmények
  Általános böngészést támogató eszköz és internet kapcsolat.
 2. Szoftverkövetelmények
  A rendszer a következő típusú böngészők mindenkor aktuális verziójával használható:
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera
 3. Egyéb tudnivalók
  Néhány letöltés vezérlő program akadályozhatja a rendszerben tárolt fájlok letöltését (számla PDF formátumban, hiteles számla), ezért ajánljuk a letöltésvezérlő programok letiltását a rendszer használatakor.
  Továbbá tájékoztatjuk, hogy a Díjnet rendszer jelenleg nem rendelkezik mobil böngészőre optimalizált verzióval, így mobil eszközről böngészve az oldalt, bizonyos funkciók nem, vagy csak korlátozottan elérhetőek.
Kezelhetem, fizethetem-e a más nevére (pl. családtag) kiállított számlákat a Díjnetben?
Igen! A számlakibocsátói regisztrációhoz általában egy hat hónapnál nem régebbi számla szükséges, regisztrációt az azon szereplő adatok megadásával lehet kezdeményezni.
A regisztrációs igényt továbbítjuk a szolgáltatónak, aki a megadott adatok alapján eldönti, hogy Ön jogosult-e a számlák kezelésére és elfogadja e az Ön regisztrációját.
Az elbírálás eredményéről e-mailben kap tájékoztatást.
Mely szolgáltatók számláit kezelhetem a Díjnet rendszerben?
A Díjnet rendszerben jelenleg az alábbi számlakibocsátók szerepelnek:
 • Allianz Hungária Zrt.
 • Bakonykarszt Zrt.
 • BARANYA-VÍZ Zrt.
 • BKM NONPROFIT Zrt.
 • CRITERION Távfelügyelet
 • Direct One
 • Díjbeszedő Holding Zrt.
 • DMRV Zrt.
 • DRV Zrt.
 • E.ON Áramszolgáltató Kft.
 • Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.
 • Érd és Térsége Víziközmű Kft.
 • E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
 • ÉRV Zrt.
 • Északdunántúli Vízmű Zrt.
 • Fejérvíz Zrt.
 • Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 • GYŐR-SZOL Zrt.
 • Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
 • Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
 • KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
 • NHKV Zrt.
 • Nyírségvíz Zrt.
 • NYÍRTÁVHŐ Kft.
 • PANNON-VÍZ Zrt.
 • Stabil-Téka Épület és Lakásfenntartó Kft.
 • Szegedi Vízmű Zrt.
 • SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
 • Tettye Forrásház Zrt.
 • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
 • TiszaSzolg 2004 Kft.
 • “VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Az egyes számlakibocsátókkal kapcsolatos bővebb információkat a 'Számlakibocsátók' menüpont tartalmazza.
A közeljövőben várhatóan más szolgáltatók is kapcsolódnak a Díjnet rendszerhez.
Milyen változásokat jelent számomra, ha a számláimat nem papíralapon, hanem elektronikusan kapom?
Elektronikus számláit a Díjnet internetes felületén tekintheti meg, a számlák érkezéséről e-mail üzenetben értesítjük.
Az elektronikus számláikat Ügyfeleink csoportos beszedéssel, egyedi banki utalással, Díjnet rendszerből kezdeményezett bankkártyás, vagy internetbanki, illetve mobiltelefonos fizetéssel rendezhetik, a készpénzzel vagy csekken történő kiegyenlítésre nincs lehetőség.
Amennyiben Ön már a korábban papír alapon kiállított számláit is csoportos beszedés keretében rendezte, úgy ezen fizetési mód az elektronikus számlabemutatásra történő áttéréssel sem változik, új beszedési megbízás megadására sincs szükség.
A számlák elektronikus formában könnyen tárolhatók, egyszerű visszakeresni őket; azonban csak elektronikus formában hitelesek, kinyomtatva nem.
A számlákhoz a bemutatást követően 18 hónapig ingyenesen hozzáférhet, amennyiben a Díjnet regisztrációja időközben nem szűnt meg.
Mi biztosítja azt, hogy a Díjnet rendszerben tárolt, illetve küldött személyes és számlaadataimhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá?
Többszintű védelmi rendszer szolgálja azt, hogy az Ön adataihoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Egyrészt a Díjnet rendszer 256 bites SSL titkosítással védett környezetben működik, másrészt csak az Ön által megadott bejelentkezési névvel és titkos jelszóval férhet hozzá bárki az Ön számláihoz, adataihoz. Természetesen jelszavának titokban tartása Önnek is feladata.
Szokatlan E-MAILT kaptam és az adataimat kérik, megadhatom őket?
Ezekre figyeljen, hogy adatai biztonságban maradjanak!
Az adathalászat az, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát, és megpróbál különböző személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot illetéktelenül megszerezni.
Az ilyen típusú levelekben elhelyezett link a Díjnet weboldalához megtévesztésig hasonló oldalra vezet, a fizetés indítására megadott link pedig a csalók fizetési felületére visz át, ami szintén megtévesztésig hasonlít a bank fizetési felületére.
Az alábbiakból megtudhatja, hogy tényleg mi küldtük-e a levelet:
 1. Számlaértesítő leveleinkben a megszólítás minden esetben „Tisztelt XY! (bejelentkezési neve…..).
 2. Ellenőrizze, hogy valóban a helyes regisztrációs adatok (pl.: Név, bejelentkezési név) szerepelnek benne!
 3. Számlaértesítőink első blokkjában minden esetben feltüntetésre kerülnek a számlák főbb adatai.
 4. Ellenőrizze adatait, illetve azt, hogy a számla összege nem tér-e el a megszokottól (pl. túlzottan alacsony vagy magas a számlázott összeg)!
 5. A valódi számlaértesítő levélben „Fizetem” gomb található, ami a https://dijnet.hu/ linkre mutat.
 6. Mi soha nem kérünk e-mailben bankkártya adatokat! Azokat csak a fizetés során, a bank oldalán kell megadni.
 7. Számlaértesítő, valamint a fizetési határidő lejáratára figyelmeztető leveleinket minden esetben az ugyfelszolgalat@dijnet.hu e-mail címről küldjük.
 8. Leveleinkben aláírásként miden esetben a Díjnet Zrt. szerepel.
 9. Ellenőrizze a belépési oldal címét (URL-t), és soha ne lépjen be oda, ha az gyanús! Csak olyan URL címre kattintson amely így kezdődik: https://dijnet.hu/ Nagyon fontos, hogy a dijnet.hu után a ''/'' jel is szerepeljen!
 10. Gyanakodjon, ha pl. hiányoznak az ékezetek vagy magyartalan kifejezéseket lát! Ne kattintson a linkre, inkább használja a biztonságosabb útvonalakat (böngésző könyvjelzőt, keresőt, kézi beírást stb.).
 11. Ha a hamis felületen megadta bankkártya adatait, akkor saját érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával!
 12. Amennyiben a fentiek közül bármelyik ponttól eltérő üzenetet kap, ne kattintson a levélben lévő linkre, és ne működjön együtt a levél írójával!
 13. Bízzon bennünk, mi védjük adatait, Ön se adja ki őket!
Milyen módon fizethetem ki az elektronikusan bemutatott számláimat?
Ügyfeleink az alábbi fizetési módok közül választhatnak:
 • csoportos beszedési megbízás - amennyiben Ön már a korábban papír alapon kiállított számláit is csoportos beszedés keretében rendezte, úgy ezen fizetési mód az elektronikus számlabemutatásra történő áttéréssel sem változik, új megbízás megadására sincs szükség.
 • Díjnet rendszerből kezdeményezhető ingyenes bankkártyás fizetés (VPOS) - a fizetés folyamatának könnyítése érdekében lehetőség van a fizetésre használt bankkártya regisztrációjára is.
 • közvetlen internetbankon keresztül történő fizetés (CIB Bank Zrt. ügyfelei esetén)
 • mobiltelefonos fizetés,
 • egyedi banki utalás.
A Díjneten keresztüli fizetési módokat a Díjnet Ügyfelei számára ingyenesen nyújtja. A számlavezető banknak fizetendő esetleges díjakat az Ügyfelek bankszámlacsomagjának kondíciói határozzák meg.
Az elektronikus számlabemutatás szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek nem kapnak papír alapú számlát.
A Díjnet rendszer a papír alapú számlákat nem kezeli, tehát a korábban papíron kibocsátott számlák a Díjnet rendszerben nem tekinthetők meg, így azok Díjneten keresztüli kiegyenlítéséről sem gondoskodhatnak Ügyfeleink.
Módosult a regisztrált fizetőeszközre továbbított számlám egyenlege, és a Díjnet rendszerben jelenleg látható egyenleget szeretném fizetni. Milyen módon van erre lehetőségem?
Abban az esetben, ha a regisztrált fizetőeszközre továbbított összegtől eltérő összeget szeretne fizetni - például új egyenleget közölt a Számlakibocsátó -, el kell utasítania a korábban átirányított összeg fizetését a regisztrált fizetőeszközén (internetbank, mobiltelefon).
Az elutasítást követően kezdeményezheti a számla fizetőeszközre történő továbbítását az új egyenleggel a Díjnet rendszerben, a számla “Fizetés” füleslapján.
Hogyan tudom igazolni, hogy kifizettem a számlát?
Tekintettel arra, hogy a fizetés minden esetben az Ügyfelek bankszámlájáról történik, a számlarendezést Ügyfeleink bankszámlakivonatukkal igazolhatják.
A fizetéshez regisztrált bankkártyám lejárt, újat kaptam, hogyan regisztrálhatom azt?
Bankkártya csere esetén az újonnan kapott kártyáját új fizetőeszközként regisztrálhatja a Díjnetbe érkezett elektronikus számla bankkártyával történő fizetése során.
Lejárt kártyájának törlését a Díjnet rendszerben a “Fizetési módok” menüpont “Korábbi regisztrációk” füleslapján, a törlendő “Regisztrált bankkártya” sorában, a „törlés” feliratra kattintva kezdeményezheti.
Mennyi idő múlva látszik a rendszerben, hogy a számlámat kiegyenlítettem?
A Díjnet rendszer a számlák egyenlegének megváltozásáról a számlakibocsátótól kap információt. Így rendszerünkben a számla egyenlege a számlakibocsátóhoz beérkezett összeg könyvelését és az erről érkező értesítést követően változik meg. A banki utalás átfutási ideje miatt (egyedi utaláskor és csoportos beszedés esetén is) általában egy-két munkanap telik el, amíg a számla ellenértéke megjelenik a számlakibocsátó rendszerében.
Bankkártyás és internetbanki fizetési mód esetén a banki tranzakció végrehajtását követően a számla állapota azonnal “Fizetve” állapotra módosul, egyenlege azonban csak a számlakibocsátónál történt könyvelést követő napon változhat.
Így a Díjnet rendszerben a banki tranzakciót követő harmadik-negyedik munkanapon lesz kiegyenlített a számlája.
Az Allianz Zrt., a DRV Zrt., az E.ON Áramszolgáltató Kft., az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft., az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., az FCSM Zrt. (kivéve a Díjbeszedő Holding Zrt. által faktorált FCSM Zrt. számlák, mert azokra érkezik egyenleg), a GYŐR-SZOL Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a Nyírtávhő Kft. a PANNON-VÍZ Zrt., a Tettye Forrásház Zrt. és a TiszaSzolg 2004 Kft. nem ad át adatot a számlák egyenlegére vonatkozóan, így azok egyenlege a Díjnet rendszerben a kiegyenlítést követően sem változik! Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a földgáz a számlák egyenlegére vonatkozó adatokat a következő aktuális számla bemutatásával egyidejűleg adja át.
Mikor érkezik meg a Díjneten keresztüli befizetés összege a számlakibocsátóhoz?
A Díjnet rendszeréből kezdeményezett, sikeres bankkártyás fizetés esetén a számla státusza, vagy a folyószámla egyenleg nem módosul azonnal a számlakibocsátó rendszerében, tekintettel arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeinkben meghatározottak szerint a Díjnet Zrt. a pénzforgalmi szolgáltató elszámolását követő három munkanapon belül köteles továbbítani a befizetés összegét a számlakibocsátó részére. A befizetés összegét azt követően továbbítjuk a szolgáltató részére, amikor azt a pénzforgalmi szolgáltató elszámolta (átutalta) a Díjnet felé.
Hova fordulhatok segítségért, ha valamilyen problémám van a Díjnet rendszerrel kapcsolatban?
A Díjnet rendszerrel kapcsolatos bármely problémáját a Díjnet ügyfélszolgálatán jelezheti. Munkatársainkkal a Díjnet felületéről kezdeményezett e-mailben veheti fel a kapcsolatot.
Elfelejtettem a jelszavam/bejelentkezési nevem, mit tegyek?
Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van a Díjnet regisztráció újra aktiválására. Ebben az esetben kérjük, hogy a kezdőoldalon a “Belépek” gombra és az így megjelenő oldalon a bejelentkezési mezőben található “Elfelejtettem a jelszavam” linkre kattintva adja meg a regisztráció során megadott bejelentkezési nevét és e-mail címét, majd kattintson a “Tovább” gombra. A “Link küldése” gomb megnyomása után a rendszer egy egyedi linket generál, amelyet az Ön regisztrált e-mail címére küld meg. Erre a linkre kattintva állíthatja be új jelszavát. Felhívjuk figyelmét, hogy a link 24 óráig él, és csak egyszer használható.
Elfelejtett bejelentkezési név esetén az info@dijnet.hu e-mail címre küldött levelében jeleznie kell a problémát, a regisztráció során megadott adatok feltüntetésével.
Elfelejtettem a bejelentkezési adataimat, és a regisztrációkor megadott e-mail címem megszűnt, megváltozott, mit tegyek?
Ebben az esetben elsődlegesen a korábban rögzített e-mail cím módosítása szükséges, melyet Ügyfélszolgálati munkatársaink végeznek el. Ehhez az info@dijnet.hu e-mail címre küldött levelében jeleznie kell a problémát, a regisztráció során megadott adatok, valamint az újonnan rögzítendő e-mail cím feltüntetésével..
Számlák tartalmával kapcsolatban hova fordulhatok?
Abban az esetben, ha Önnek a számlában szereplő adatokhoz (számlázott díjak, fizetendő összeg) fűződően van észrevétele, azt a számla megnyitását követően az “Észrevételek” füleslapról küldhető e-mailben, közvetlenül az érintett számlakibocsátó ügyfélszolgálatán jelezheti.
A Díjnet rendszer internetes felületéről az “Észrevételek, reklamáció” menüpontból küldött e-mailek a Díjnet Ügyfélszolgálatra érkeznek, melyeket ügyintézés céljából az érintett számlakibocsátók részére továbbítunk, - mivel ilyen esetekben a szolgáltatók ügyintézői tudnak érdemben intézkedni, eljárni - ami meghosszabbítja az ügyintézés időtartamát.
Van-e lehetőség arra, hogy mérőállást adjak meg a Díjnet rendszerben?
Jelenleg a Díjbeszedő Holding Zrt. által számlázott mellékvízmérőkre jelenthető be mérőállás. Ez a szolgáltatás bejelentkezést követően a “Mérőállás bejelentés” menüpontból érhető el. Előnye, hogy gyorsan, egyszerűen, jól áttekinthető formában rögzíthetőek a mérőállások, illetve láthatóak az ezen a felületen utoljára megadott mérőállások is. A mérőállások első alkalommal történő bejelentésekor rögzítenie kell a fizető azonosítót, melyet a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított számlán talál. A Díjbeszedő Holding Zrt. ellenőrzi az azonosító helyességét, és egyezés, valamint megfelelő bejelentési időszak esetén rögzítheti is aktuális mérőállását.
Ezt követően a további mérőállás bejelentések alkalmával már nem kell újra megadnia a fizetőazonosítót, csak ki kell választania azt a mérőt, amelyre vonatkozóan az aktuális mérőállást rögzíteni kívánja.
Az egyéb Szolgáltatók esetében a mérőállások a Szolgáltató saját online ügyfélszolgálatán történt regisztrációt követően jelenthetőek be.
Tudok-e mérőállást bejelenteni, ha lejárt a mellékvízmérőm hitelessége?
A Díjbeszedő Holding Zrt. tájékoztatása szerint lejárt hitelességű mellékvízmérőkre nem számolható el leolvasás alapú fogyasztás. Ennek oka, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2015. december 10-i módosítása értelmében, amennyiben a fogyasztó nem gondoskodik határidőre a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött mellékszolgáltatási szerződés megszűnik. Figyelembe véve a jogszabályi hivatkozást, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzatát, már akár egyetlen lejárt hitelességű mérő esetén sem történhet diktálás alapján a fogyasztás elszámolása (a felhasználási hely egyik mellékvízmérőjére sem).
Amennyiben az Ön által jelzett - fizető azonosítóhoz tartozó - címen van legalább egy lejárt hitelességű mellékvízmérő, abban az esetben a fogyasztási helyen lévő összes mérőre vonatkozóan érvényes a mérőállás rögzítésének tilalma/korlátozása. Fentiekre tekintettel a Díjnet rendszerben a lejárt hitelességű mellékvízmérő(k) megjelenítésére, és a mérőállás(ok) rögzítésére nincs lehetőség.
Mérőállás leadására a diktálási időszakon belül csak akkor van lehetősége, ha Önnek nincs lejárt hitelességű mellékvízmérője.
Mellékvízmérő cserével kapcsolatban a Fővárosi Vízművek Zrt. elérhetőségein tájékozódhat.
Lecserélték a vízórákat, megváltozott a gyári számuk. Hogyan jelenthetem be az új mérők állását?
Mellékvízmérők cseréje esetén az újonnan felszerelt mellékvízmérők gyári száma - a Díjbeszedő Holding Zrt. nyilvántartásában történő átvezetést követően - automatikusan módosításra kerül a rendszerben.
Amennyiben az új mérők adatai a mérőcserét követő 2 hónap múlva sem jelennek meg a rendszerben, a csere feldolgozásának ellenőrzése érdekében szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Számlakibocsátó ügyfélszolgálatával a 414-5000 telefonszámon, vagy elektronikus formában a doku@dbrt.hu e-mail címre küldött levélben.
Ha szeretnék visszatérni a papír alapú számlázásra, ezt megtehetem?
A papír alapú számlázásra történő visszatérés alapfeltétele a számlakibocsátói regisztráció megszüntetése. Erre vonatkozó igényét a Díjnet rendszer “Számlakibocsátói regisztráció” menüpontjában a “Korábbi regisztrációk” füleslapon a töröltetni kívánt számlakibocsátói regisztráció sorára, majd a megjelenő képernyőn a “Törlés kezdeményezése” gombra történő kattintással kell jeleznie. Ha a Díjnet regisztrációját nem szünteti meg, akkor a korábbi, elektronikusan bemutatott számláihoz a Díjnet felületén a bemutatást követő 18 hónapig ingyenesen hozzáférhet. Emellett az elektronikus számláit le is mentheti a saját számítógépére vagy egy tetszőleges elektronikus adathordozóra. Az átállás azonban a számlázási ciklus figyelembe vételével történik, így az éppen aktuális számla még elektronikus formában készülhet, mely még a Díjnet rendszerben kerülhet bemutatásra.
A későbbiekben, ha nem kívánok élni a Díjnet szolgáltatásaival, megszüntethetem a regisztrációmat?
Természetesen, Ön bármikor megszüntetheti a Díjnet regisztrációját, ha már előtte megszüntette az összes élő számlakibocsátói regisztrációját, és ezek megszűnését a számlakibocsátók visszaigazolták. A Díjnet regisztráció megszüntetése az Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottakkal összhangban tehető meg.
A Díjnet regisztráció törlésével a bemutatott számlákhoz történő hozzáférés megszűnik, ezért kérjük, hogy a törlésre vonatkozó igényének jelzésével egy időben gondoskodjon az elektronikus számlák számítógépére vagy elektronikus adathordozóra történő mentéséről.
Hogyan tudok számlakibocsátói regisztrációt kezdeményezni a szolgáltató közreműködésével?
Az alábbi szolgáltatók esetében lehetőség van arra is, hogy a számlakibocsátói regisztrációhoz szükséges adatokat Ön a számlakibocsátó webes felületén vagy személyes ügyfélszolgálatán keresztül adja meg. Ezt követően a számlakibocsátó elektronikusan megküldi ezeket az adatokat a Díjnet részére, szükség szerint kiegészítve a számlakibocsátó által kezelt egyéb adatokkal. A regisztráció véglegesítése érdekében a Díjnet elektronikus levelet küld az Ön részére. A regisztrációs igény szolgáltató felé való megküldéséhez Önnek az elektronikus levélben foglalt hivatkozáson keresztül meg kell erősítenie regisztrációs szándékát a Díjnet rendszerben, és ha még nem volt ügyfelünk, el kell fogadnia a Díjnet ÁSZF-ét és Adatkezelési Tájékoztatóját. A regisztráció akkor válik aktívvá és érvényessé, amikor a számlakibocsátó a regisztrációs igényt elfogadja.
 • MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
 • Díjbeszedő Holding Zrt.
 • Allianz Hungária Zrt.
 • Szegedi Vízmű Zrt.
Az alábbi szolgáltató esetében lehetőség van arra is, hogy a számlakibocsátói regisztrációhoz szükséges adatokat Ön a számlakibocsátó telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatán keresztül adja meg, amelyről a számlakibocsátó hangfelvételt készít. Ezt követően a számlakibocsátó elektronikusan megküldi ezeket az adatokat a Díjnet részére, szükség szerint kiegészítve a számlakibocsátó által kezelt egyéb adatokkal. Az ezután keletkező számlák már elektronikusan kerülnek kibocsátásra és átadásra a Díjnet részére a szolgáltató által függetlenül attól, hogy Ön véglegesítette-e regisztrációját a Díjnet rendszerben. A regisztráció véglegesítése érdekében a Díjnet elektronikus levelet küld az Ön részére. A regisztráció akkor válik aktívvá és érvényessé, amikor Ön az elektronikus levélben foglalt hivatkozáson keresztül véglegesíti a regisztrációját a Díjnet rendszerben, és ha még nem volt ügyfelünk, elfogadja a Díjnet ÁSZF-ét és Adatkezelési Tájékoztatóját. Annak érdekében, hogy elektronikus számláit elérje és fizethesse a Díjnet rendszerében, kérjük mielőbb véglegesítse regisztrációját.
Milyen követelményeknek kell megfelelnie a Díjneten megadott jelszónak?
A jelszó megadása kötelező, mert ezzel biztosíthatja, hogy bejelentkezési nevének ismeretében se férhessenek hozzá illetéktelenül az adataihoz.
A jelszó az angol ABC kis- és nagybetűit (azaz az ékezetes betűket nem), írásjeleket (-_?.,#!:;+), valamint számokat tartalmazhat.
Hossza legalább 8, legfeljebb 30 karakter lehet. Begépelésénél különösen ügyeljen a kis- és nagybetűk használatára, mert a kis és nagy betűket megkülönböztetjük!
Kérjük ügyeljen rá, hogy a 'Caps Lock' funkció ne legyen bekapcsolva.
Fogalmak:
Díjnet-szolgáltató: A Díjnet Zrt., mely jelen rendszerében vállalja, hogy az Ügyfél részére az esedékes közüzemi és egyéb szolgáltatási számláit elektronikus úton mutatja be.
Ügyfél: A Díjnet-szolgáltató Elektronikus Számlabemutatás rendszerében regisztrált felhasználó. Ügyfél lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Számlakibocsátó: Azon szolgáltató, aki a szolgáltatásáról elektronikus számlát juttat el a saját maga, vagy megbízott útján a Díjnet-rendszeren keresztül az Ügyfelek részére.
Internetbanki fizetés: Azon bankok esetében, melyek a Díjnet rendszerrel közvetlen kapcsolatban állnak (CIB Bank Zrt. ügyfelei esetén), lehetőség van a számlák közvetlen, a Díjnet rendszerből indított kiegyenlítésére. Ezen fizetési mód nem azonos az egyedi banki átutalással.

Mit kell tudnom a SzámlaPlusz szolgáltatásról?
Mi a SzámlaPlusz?
Számlamegőrző szolgáltatás, amelynek igénybe vétele esetén külön díj ellenében a Díjnet a 18 hónapnál régebbi számlákat is megőrzi. A SzámlaPlusznak köszönhetően Ön továbbra is egy helyen, rendezetten és akár korlátlan ideig visszamenőleg találja meg a Díjnetbe érkezett elektronikus számláit. A szolgáltatás részletes leírását az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: Tájékoztató a SzámlaPlusz szolgáltatást igénybevevő Ügyfeleink részére
A 18 hónapnál frissebb számláim megőrzéséért is kell díjat fizetnem?
A Díjnet rendszer használatát ingyenesen biztosítjuk az Ön számára, számláit 18 hónapon át ingyenesen megőrizzük rendszerünkben. A SzámlaPlusz annak érdekében került bevezetésre új szolgáltatásként, hogy a 18 hónapnál régebbi számláit is megőrizhessük az Ön kérelme esetén..
Igénybe vehetem a SzámlaPlusz szolgáltatást?
Szolgáltatásunkat abban az esetben veheti igénybe, ha a szolgáltatási év január 1. napjáig már rendelkezik 18 hónapnál régebbi számlával.
Kapok értesítést, ha lesz 18 hónapnál régebbi számlám?
Ha értesítést szeretne kapni, hogy már lesz olyan 18 hónapnál régebbi elektronikus számlája, amelyet a SzámlaPlusz igénybe vétele esetén őrzünk meg a továbbiakban, úgy igényét a Díjnet fiókjában a DíjnetPlusz menüpontban jelezheti az “Érdekel” gombra kattintással.
Mikor és hogyan igényelhetem a SzámlaPlusz szolgáltatást?
Minden szolgáltatási évet illetően az előző év október 01-től a szolgáltatási év január 15-ig igényelheti a SzámlaPluszt a Díjnet fiókjában a DíjnetPlusz menüpont kiválasztását követően.
Igénybevett szolgáltatás esetén mettől meddig tart a szolgáltatás időszaka?
A szolgáltatási időszak a szerződés megkötését követő teljes naptári év, amely január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én ér véget. Január 1-je és január 15-e közötti igénylés esetében a szolgáltatási időszak a díj megfizetését követő napon kezdődik és ugyanazon év december 31-én ér véget.
Hol nézhetem meg a SzámlaPlusz díjainak mértékét?
A hatályos Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében tekintheti meg a díjszabályzatot.
Hogyan történik a Számlaplusz díjának megfizetése?
A szolgáltatás megrendelésekor egy Díjbekérő készül, amelyet a “Fizetendő számlák” menüpontban tekinthet meg. A Díjbekérő sorára kattintva, majd a “Fizetés” füleslapot kiválasztva a Díjneten keresztül egyenlítheti ki az összeget (bankkártyás fizetés, Internetbank, valamint mobilfizetés). Egyedi átutalás esetén kérjük, hogy az “Egyedi banki utaláshoz szükséges információk”-nál megjelenített adatokkal kezdeményezze a fizetést. Eltérő adatok esetén a Díjnet visszautalja az összeget.
Befizettem a Díjbekérőt, mikor kapom meg a számlát a díj befizetéséről?
Az elektronikus számlát az összeg jóváírásától számított 15 napon belül állítjuk ki és mutatjuk be a Díjnet rendszerben. A szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről és a számla érkezéséről e-mailben értesítjük.
Több Díjnet fiókom is van, melyikben rendelhetem meg a szolgáltatást?
A SzámlaPlusz szolgáltatás megrendelése egy Díjnet fiókra vonatkozik. Minden olyan fiókjában külön-külön meg kell rendelnie a szolgáltatást, amely esetében szeretné megőrizni a 18 hónapnál régebbi számláit.
Úgy nyilatkoztam a Díjnet felé, hogy nem kérem a szolgáltatást, de szeretném kérni a 18 hónapnál régebbi elektronikus számláim Díjnet által történő megőrzését, módosíthatom az igényemet?
Ön bármikor megrendelheti a számlamegőrzést az aktuális szolgáltatási évet illetően előző év október 01-től a szolgáltatási év január 15-ig, akkor is, ha korábban már lemondta, vagy jelezte, hogy nem kéri a SzámlaPlusz szolgáltatást.
Határozatlan időre is megrendelhetem a SzámlaPlusz szolgáltatást?
A megrendelés minden esetben határozott időre szól. A szolgáltatási időszak egy teljes naptári év, amely január 1. napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján ér véget. Ha Ön a szolgáltatást január 1. és 15. között rendeli meg, akkor a szolgáltatási időszak a megrendelés napján kezdődik és december 31. napján ér véget. Ha Ön igénybe veszi a szolgáltatást, úgy a Díjnet a következő szolgáltatási időszakra vonatkozóan automatikusan új díjbekérőt állít ki, amelynek befizetésével külön igénylés nélkül meghosszabbodik a SzámlaPlusz szolgáltatás (automatikus meghosszabbítás) a következő szolgáltatási időszakra vonatkozóan.
Mi történik, ha nem veszem igénybe a szolgáltatást?
A Díjnet Zrt. a számlakiállítást követő 18 hónapon keresztül az eddig megszokott módon, továbbra is ingyenesen tárolja és őrzi elektronikus számláit, illetve ezen időszak alatt a Díjnet rendszerben elérhető számláit Ön bármikor ingyenesen letöltheti. Azon elektronikus számlái, amelyek az adott év január 1-jén 18 hónapnál régebbiek, a szolgáltatási évben nem lesznek elérhetőek. 2017. március 31-ig a 2017. január 1. napján öt évnél régebbi számláit véglegesen töröltük rendszerünkből. 2017. szeptember 30-ig lehetősége volt arra, hogy adatvisszaállítási és számlamegőrzési díj megfizetése ellenében igényelje szolgáltatásunkat, ez esetben a 2011. december 31-ét követően kiállított számlái ismét elérhetővé váltak a Díjnet felületén az Ön számára. Amennyiben Ön 2017. szeptember 30-ig nem igényelte adatvisszaállítási és számlamegőrzési szolgáltatásunkat, úgy a 2015. július 1-je előtt kiállított számlái véglegesen törlésre kerülnek a rendszerből. Ennek megfelelően 2017. október 1-je és 2018. január 15-e között már csak a 2016. július 1-ét követően kiállított számlák vonatkozásában igényelheti számlamegőrzési szolgáltatásunkat. A 2018-as évtől kezdődően minden év március 31-ig véglegesen töröljük az adott év január 1. napján 18 hónapnál régebbi számlákat, ha nem veszi igénybe a szolgáltatást. A fent jelzett időszakokban Díjnet rendszerből véglegesen törlésre került elektronikus számlák pótlására vonatkozó igénye esetén illetékességből a Számlakibocsátóhoz fordulhat, tekintettel arra, hogy a számlák jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzéséről a számla kiállítójának, vagyis a Számlakibocsátónak kell gondoskodnia.