A Díjnettel most akár
500.000.-Ft-ot is nyerhetsz!

Csatlakozz hozzánk és rendezd számláidat egy helyen!

A játék menete

A nyereményjáték menete

 1. Kattints a Belépés gombra a jobb felső sarokban!
 2. Amennyiben nem vagy még Díjnetes regisztrálj Díjnet fiókot, ehhez kattints a Csatlakozz gombra.
 3. Fogadd el a felugró ablakban a játék és adatvédelmi szabályzatot!
 4. Válaszd ki a Számlakibocsátói menüben azt a Számlakibocsátót, amely számláját regisztrálni szeretnéd.
 5. Töltsd ki a regisztrációs adataidat és a Regisztrál gombbal erősíts meg regisztrációs szándékod!
 6. A regisztrációd jóváhagyását követő sorsoláson már részt is veszel.
 7. A nyereményjáték végén a fődíjért az 500.000 Ft-ért, mindenki újra játszik!

Díjnet Számlakibocsátó Partnerei


Gyakori kérdések a nyerményjátékról

2020 november 11. 12:00 órától 2021 január 6. 23:59 óráig..
Minden magyar állampolgár, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, cselekvőképes személy, aki 18 életévét betöltötte, és újonnan regisztráló Díjnet ügyfél vagy már meglévő Díjnetes, de új szolgáltatásra regisztrál.
A https://www.dijnet.hu/ekonto/control/reg_start oldalon kell regisztrálni. A Díjnet fiókban létre kell hozni egy újabb aktív Számlakibocsátói regisztrációt, és elfogadni a nyereményjáték szabályzatot.
Egy résztvevő egy heti nyereménynél játszhat. 2020. november 23-át követően, hétfői napokon sorsolunk azok között, akik elfogadják a nyereményjáték szabályzatot és megfelelnek az abban foglalt követelményeknek. A nyereményjáték végén pedig az összes heti nyereményben résztvevő természetes személy a fődíj sorsolásban is automatikusan részt vesz.
Nem. Egy ügyfél egy heti nyereményben részesülhet, viszont annál nagyobb eséllyel vesz részt valaki minél több Számlakibocsátói regisztrációt kezdeményez.
E-mailben értesítjük a nyerteseket.
2021. január 18-án történik a főnyeremény kisorsolása.

Csatlakozz és nyerj

CSATLAKOZÁS

Játékszabályzat

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

1. Szervező és lebonyolító 
A nyereményjáték szervezője a Díjnet Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., a továbbiakban: „Szervező” vagy „Díjnet”). A nyereményjáték lebonyolítója a Szervező megbízásából a MyAd Marketing Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 95., a továbbiakban: „Lebonyolító”), amely felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.
A nyereményjáték elérhetősége: www.dijnet.hu/nyeremenyjatek

2. Résztvevők 
A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte és Díjnet fiókjába a meglévő Számlakibocsátói regisztrációin felül újabb sikeres* Számlakibocsátói** (Szolgáltatói) regisztrációt hoz létre a Díjneten megtalálható számlakibocsátók közül, vagy a játék időtartama alatt Díjnet fiókot hoz létre, és legalább egy Számlakibocsátói (Szolgáltatói) regisztrációt hajt végre sikeresen.
A nyereményjátékban a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, továbbá mindezen személyek Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A résztvevő a játékszabályzat elfogadásával annak valamennyi rendelkezését elfogadja és magára nézve kötelezőként ismeri el.

3. A játék időtartama 
2020 november 11. 12:00 órától 2021 január 6. 23:59 óráig.  

4. Nyeremények 
Heti nyeremény: 50.000 Ft.
Fődíj: 500.000 Ft.

5. Nyertes kiválasztása és sorsolása 
A heti nyeremények és a fődíj sorsolását a Lebonyolító számítógépes programmal, algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi. A sorsolásról minden esetben jegyzőkönyv kerül felvételre.
A heti nyeremény sorsolása első alkalommal 2020. november 23. ezt követően 2020. november 30., 2020. december 07., 14., 21., 2021. január 04., 11., 18.
A fődíj sorsolásának napja: 2021. január 18. 12:00 óra
Egy résztvevő kizárólag egy heti nyereményre jogosult. Amennyiben olyan résztvevő kerül kisorsolásra, aki már nyereményben részesült, úgy helyette a Lebonyolító új nyertest sorsol, először a heti nyertes, majd három tartalék nyertes kerül sorsolásra. Minél több számlakibocsátói regisztrációt hoz létre egy játékos, annál nagyobb eséllyel vesz részt a sorsoláson. Nem vesz részt a játékban és a sorsoláson az az ügyfél, aki megszünteti a már meglévő regisztrációját és újra regisztrálja azt. A heti sorsoláson résztvevő játékosok függetlenül attól, hogy nyert-e a heti sorsoláson, részt vesznek a fődíj sorsolásán is.

6. Nyertesek értesítése 
A nyerteseket a Szervező további adategyeztetés céljából e-mail útján értesíti a sorsolás napján, vagy az azt követő napon. Amennyiben a nyertes az első értesítést követő három munkanapon belül nem küldi meg a szükséges adatokat, Szervező újabb értesítést küld részére. Amennyiben a nyertes a második értesítést követő három munkanapon belül nem küldi meg a Szervező által bekért adatokat, abban az esetben a pótnyertes kerül értesítésre, ezt követően az először kisorsolt és kiértesített nyertes a nyereményre nem tarthat igényt.
A résztvevő hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli. A résztvevő kizárólagosan felel az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért. Az a résztvevő, aki téves vagy hibás adatot ad meg, jelen promóciós játékból kizárásra kerül.
 
7. Adófizetés és egyéb költségek 
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

8. Nyeremények átvétele 
A nyertes a kiértesítést követően megküldi Szervező részére azt a bankszámlaszámot, ahová Szervező a nyeremény összegét átutalja. A Szervező a nyertes által hiánytalanul megadott adatok (név, bankszámlaszám) kézhezvételét követően a nyereményt 5 munkanapon belül átutalja.
 
9. Adatvédelem 
1. Ki kezeli az adatait?
A Díjnet Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109., Cg. 01-10-045817, e-mail cím: info@dijnet.hu, honlap: www.dijnet.hu), mint adatkezelő, akinek az érintett az adatait a játékra történő jelentkezés során önkéntesen megadja.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gdpr@dijnet.hu
2. Milyen adatokat kezel a Díjnet Zrt.?
A játékban való részvétellel és a sorsolással kapcsolatban:

 • regisztrált felhasználói név
 • regisztráció során megadott e-mail cím

A nyeremény kifizetésével kapcsolatban:

 • név
 • bankszámlaszám

Adóigazolás kiállításával kapcsolatban:

 • név
 • születési név
 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő
 • lakcím
 • adóazonosító szám

3. Mi jogosítja fel a Díjnet Zrt.-t az adatok kezelésére?
Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a játékra történő jelentkezésre szolgáló regisztrációs felületen az érintett a weboldalon megjelenő pop-up ablakban elhelyezett „elfogadom” gombra kattint és regisztrál. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja]Kivételt képez ez alól a nyeremény kifizetésével összefüggő adatok kezelései, mely esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja]

4. Milyen célból kezeli a Díjnet Zrt. az adatokat?
Az érintett adatait a Díjnet Zrt. a nyereményjátékban történő részvétel biztosítása valamint ezzel közvetlenül összefüggő célokból kezeli (részvételi jogosultság ellenőrzése, sorsolás lebonyolítása, nyereményről történő értesítés és kifizetés, nyeremény kifizetésével kapcsolatos adózási és számviteli feladtok teljesítése).
A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

5. Meddig kezeli az érintett adatát a Díjnet?
Az adatokat a Díjnet Zrt. a játékban nem nyertes résztvevők vonatkozásában

 • a részvételi szándék visszavonásáig, vagy
 • a promóciós időszak végétől számított 2 hónapig kezeli.

Nyertes résztvevők esetén az adatkezelés időtartama 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §-a alapján).

6. Hol vonhatja vissza hozzájárulását az érintett?
Hozzájáruló nyilatkozatát az érintett az alábbi elérhetőségekre küldött postai vagy elektronikus levélben vonhatja vissza azonosító adatai [név, email cím] feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen:

 • levélben: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
 • e-mail-ben: az info@dijnet.hu e-mail-címen,


Amennyiben az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását, vagy adatai változását jelzi, akkor annak teljesítése a jelzés megtételét követő 3 munkanapon belül történik meg. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Kik ismerhetik meg az érintett adatait?
Az adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek feladata a nyereményjáték lebonyolításában való közreműködés. Az adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a Díjnet Zrt. azon munkavállalói, akik az érintett által jelzett panaszok kezelését végzik.
A Díjnet Zrt. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

8. Vesz-e igénybe a Díjnet adatfeldolgozót?
A hozzájáruló nyilatkozat felvétele a Díjnet Zrt. webes felületén az erre szolgáló jelölőnégyzet kijelölésével és a részvételi szándék kinyilvánításával történik. A felület működtetéséhez és a hozzájárulást adott személyek adatainak nyilvántartásához a Díjnet Zrt. adatfeldolgozóként igénybe veszi a Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. Cégjegyzékszám: 01-09-173831, e-mail: dbrt@dbrt.hu, honlap: https://www.dbrt.hu).
A sorsolás lebonyolítása számítógépes szoftver segítségével történik. A Díjnet Zrt. a sorsolás lebonyolításához adatfeldolgozóként igénybe veszi a MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Cégjegyzékszám: 01-09-178437, e-mail: myad@myad.hu, honlap: https://www.myad.hu).
A nyeremények kifizetésével, az azzal kapcsolatos adminisztratív adózási és számviteli feladatok ellátásával kapcsolatban a Díjnet Zrt. adatfeldolgozóként igénybe veszi a Díjbeszedő Holding Zrt.-t (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. Cégjegyzékszám: 01-10-042094, e-mail: dbrt@dbrt.hu, honlap: https://www.dbrt.hu).

9. Milyen jogok illetik meg?
A Díjnet Zrt. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Díjnet Zrt. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.
Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.

A Díjnet Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Díjnet Zrt. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Díjnet Zrt. ezen személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

9.1. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:
Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Díjnet Zrt. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

 • milyen adataikat kezeli a Díjnet Zrt.,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli a Díjnet Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel a Díjnet Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a Díjnet Zrt. az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a Díjnet Zrt.,
 • azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Díjnet Zrt.,
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban
 • ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja Díjnet Zrt., akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.


9.2 Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése
Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Díjnet Zrt. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Díjnet Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Díjnet Zrt. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

9.3. Az adat törlésének kérése
Az érintett kérheti adatainak törlését.
A Díjnet Zrt. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • a Díjnet Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.


9.4. Az adatkezelés korlátozásának kérése
Az érintett kérheti, hogy a Díjnet Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az az érintett adatait a Díjnet Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Díjnet Zrt., ha az érintett

 • vitatja, hogy a Díjnet Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
 • ellenzi, hogy adatait a Díjnet Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését,
 • igényli, hogy adatait a Díjnet Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)


A Díjnet Zrt. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.5. Az adatok hordozhatóságának kérése
Az érintett kérheti, hogy az általa Díjnet Zrt.-nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait a Díjnet Zrt. kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.
A kérelemre az adatokat a Díjnet Zrt. .xml vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően.
Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek a Díjnet Zrt. közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor a Díjnet Zrt. megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.

10. Hova fordulhat jogai védelmében?
Kérjük, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panaszával először a Díjnet Zrt-t keresse meg (levélben: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109., e-mail: gdpr@dijnet.hu,), hogy azt kezelni tudjuk.
Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: www.naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
A fentieken túlmenően további információt talál a Díjnet. Zrt adatkezeléséről az Adatkezelési Tájékoztatóban, ami a https://www.dijnet.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon.
Csillagos magyarázat:
* Sikeres Számlakibocsátói regisztráció: Akkor sikeres a regisztráció, ha azt a Számlakibocsátó visszaigazolta és annak státusza aktív.
**A nyereményjátékban részt vevő játékos kapcsolatban áll olyan szolgáltatóval (Számlakibocsátóval), aki megtalálható a Díjneten, és regisztrálja a Díjneten keresztüli e-számla iránti igényét („Számlakibocsátók menüpont”/Új regisztrációk fül).