Jogi nyilatkozatok
Az Ön által látogatott weboldalt a Díjnet Zrt. (a továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti. A Szolgáltató részletes adatai:
  • Cégnév: Díjnet Zrt.
  • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
  • Cégjegyzékszám: 01-10-045817
  • Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
  • E-Mail: info@dijnet.hu
  • Adószám: 14113765-2-43
A weboldal használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételekben szabályozottakat. A felhasználó a weboldalra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A weblapon található információ jelenleg magyar és angol nyelven elérhető.
Ügyfélszolgálatunk az info@dijnet.hu elektronikus postafiókon készséggel ad felvilágosítást a weboldal tartalma, illetve az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.
1. Adatkezelési szabályok
Az adatkezelési feltételekről részletesen az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
A rendszer használatához szükséges tárhelyet a Díjbeszedő Informatikai Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173831; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109., E-Mail: dbrt@dbrt.hu) biztosítja. A szolgáltatás működéséhez szükséges internetkapcsolatot a Vodafone Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044159; székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön Fasor 6.), valamint a GTS Hungary Távközlési Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ipartelep u 13-15.; cégjegyzékszám: 13-09-100567) biztosítja.
2. Linkek:
A honlap, és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Bárki használhat a weboldalra mutató hivatkozást, azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen nyilatkozat 4. pontjában meghatározott feltételeket, a weboldal tartalma köré nem készíthető frame keretrendszer, valamint nem engedélyezett a Szolgáltató jó hírnevét sértő tartalom.
3. A felelősség kizárása:
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, a vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a weboldalon található adatoknak a Szolgáltatótól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A felhasználók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.
Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a felhasználói adatok, így különösen: belépési azonosítók, jelszavak, fizetési kódok és azonosítók, valamint bankkártya adatok szabálytalan, illetve gondatlan kezeléséből származó károk tekintetében.
4. Szerzői jogok:
A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni; a honlapon történő elhelyezés önmagában nem tekinthető a hozzájárulás megadásának. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba ütközik, és az ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerülhetnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre).
5. Vegyes rendelkezések:
A Szolgáltató jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információ birtokában legyen.
6. Előforduló hibák:
A weboldalon a Díjnet-szolgáltatással kapcsolatban megjelenített információ kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, a Díjnet-szolgáltatás hatályos feltételeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.